Rundabordssamtal om att rädda Östersjön

Hur kan företag bidra till att rädda Östersjön? Frågan ställdes igår under Stockholm Business Roundtable som är en del av Race for the Baltic. Jag hade förmånen att vara inbjuden. För oss på Saltå Kvarn är svaret självklart: Genom att vi köper spannmål som kommer från ekologiska kretsloppsgårdar så minskar läckaget av näringsämnen till Östersjön med minst 50 procent.
alger
Race for the Baltic är ett initiativ av Skypegrundaren Niklas Zennström. Det är i grunden en cykeltur runt Östersjön som har som mål att föra samman alla aktörer som drabbas av Östersjöns försämrade miljötillstånd. Tillsammans skapas en koalition bestående av miljöorganisationer, företag, berörda personer och beslutsfattare vilka alla är fast beslutna att se Östersjöns miljö återställd.
Race for the Baltic inriktar sig på behovet av att uppnå målen i Helcoms Baltic Sea Action Plan och EU:s havsmiljödirektiv och har följande krav:
– En ansvarsfull förvaltning av fiskbestånden i Östersjön
– Minskad övergödning för att få ett friskare hav
– Säkerställande av biologisk mångfald genom skydd av känsliga områden
Syftet med Race for the Baltic är att skapa en starkare röst för en hållbar miljö i Östersjöområdet i upptakt till HELCOM:sministermöte den 3 oktober 2013.
Niklas Zennerström inledde också gårdagens rundbordsamtal i ÅF:s tält utanför Grand Hotell i Stockholm. Dessutom pratade Folke Rydén på ett väldigt personligt sätt om hans och Mattias Klum idé att avsätta tio år för att jobba för Östersjön. Folke Rydén har redan producerat ett antal väldigt starka TV-filmer som han kunde berätta att de bidragit till att påverka lagstiftarna inom EU – inte utan stolthet.
Cecilia Nord gav också en presentation om hur Electrolux arbetat med att introducera förnybar plast i sina produkter. Gå gärna till Electrolux hemsida och läs mer om projektet. Väldigt lovvärd och kul. Även plasten är ju ett hot mot haven. Det illustreras väldigt väl i detta hemska youtubeklipp.
Efter dessa presentationer fick vi runt borden tid att prata om vad vi gör för att Rädda Östersjön. Jag hade förmånen att hamna mellan stjärnkocken Mathias Dahlgren och EU-parlamentarikern Isabella Lövin. Mycket intressanta och givande diskussioner, där Mathias inte oväntat framhöll att bristen på kunskap om våra råvaror är huvudproblemet och det borde åtgärdas genom en rejäl utbildningsinsats redan i skolan om mat och miljö.
Race for the Baltic går nu vidare runt Östersjön via Åland. Slutmålet är Helcommötet som äger rum i oktober i Köpenhamn. Gör en insats och gå in på Race for the Baltics hemsida och stöd namninsamlingen.  /johan

1 tanke på “Rundabordssamtal om att rädda Östersjön

 1. Torsten Werner

  Har mycket påtaglit sett avgrundsstora brister i rättstillämpningen. Miljöbalken har satts ur spel genom att Mark o Miljödomstolen valt att hitta på en egen regel. Trotts att detta påtalats från en juridisk väl insatt part så har Mark o Miljööverdomstolen valt att inte ingripa. Inte heller motsägelsefulla skrivningar i domen från Mark o Miljödomstolen som bryter mot EU´s vattendirektiv, hade någon effekt på Mark o Miljööveredomstolen. Kan inte EU lagarna, men en anmälan till EU kan betyda att Sverige prickas.

  Anser att åtgärder måste till för att Östersjön skall förbättras. Men att bara diskutera utsläppen från dagens Svenska lantbruk och enskilda avlopp blir bara symbolhandlingar.De gamla försyndelsera måste ågärdas i Sverige -vattenkraften och gamla sedimentdeponier. Att övriga länder runt Östersjön måste göra sin analys och sina åtgärdsprogram är en självklarhet. .

  Synpunkterna kan verka ovana, inte bara lantbruk och enskilda avlopp.
  Med hopp om en bättre vattenmiljö – inte bara i Östersjön.
  Torsten Werner Billinge 0705 424240

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s