Världens coolaste inköpskriterier för spannmål?

Jag brukar påstå att vi har världens coolaste inköpskriterier för spannmål. Men det vet jag förstås inget om. Jag grundar det på de nya kriterier vi införde redan vid förra skörden 2012. I grunden finns förstås KRAV-kriterierna men vi har dessutom tagit hjälp av konsulterna på UandWe för att ta fram ett helt batteri av åtgärder (> 130 st) som bonden kan välja att göra på gården helt frivilligt. Åtgärderna syftar till att minska gårdens påverkan på klimatet, öka den biologiska mångfalden och minska kväve- och fosforläckaget på gården. Vi kallar åtgärderna för Saltå Kvarn verktygslåda för en bättre planet. Till grund för dessa åtgärder finns dels Beras-projektet definition av en ekologisk kretsloppsgård – det vill säga en gård som har balans mellan växtodling och djurhållning – och dels det koncept som utvecklats av Stockholm Resilience Center som kallas Planetary boundaries och som försöker beskriva gränserna för vad planeten tål av miljöpåverkan.
Åtgärderna i verktygslådan är poängsatta och ju högre poäng gården uppnår ju mer får de betalt av oss. Många av våra bönder uppskattar att åtgärderna är frivilliga och de kan välja att göra sådant som passar den enskilda gården och som de själva är intresserade av.

Förra fredagen följde jag med Lisa Trolle till Nibble gård. Lisa är ansvarig för vår kvarnaffär och därmed också för våra spannmålsinköp. Trots att Nibble råkade ut för en katastrofal brand i våras så är ändå arbetet i full gång på gården.

Staffan Aresund och Lucas den Herder arrenderar tillsammans Nibble gård. Här sitter de med Lisa och går igenom vad de gjort och inte gjort under året.

Staffan Aresund och Lucas den Herder arrenderar tillsammans Nibble gård. Här sitter de med Lisa och går igenom vad de gjort och inte gjort under året.

Vad gör Nibble gård för biologisk mångfald?
När det gäller biologisk mångfald får Nibble gård bland annat poäng för att minst 25 procent av gårdens ägor är naturmark som ej brukas. De får också poäng för att de skapar breda brynmarker mellan skog och åker. Det ökar artrikedom och skapar stormskydd åt skogen. Dessutom upplåter de mark åt ekologisk biodling och de sår fånggrödor som ger bete åt vilt samt fångar näring. De gynnar sälg som ger mat åt många pollinerare. 

…och för klimatet?
Nibble gård får bland annat poäng för att de jobbar med foderanalyser och ser till att inte överutfodra och för att de minskar foderspill vilket i sin tur minskar deras bidrag av koldioxid till atmosfären. De får också poäng för att de kalkar sin mark vid behov och därmed minskar risken för att få för lågt pH i marken. Lågt pH ökar lustgasbildningen som ökar växthuseffekten.

…och för att minska näringsläckaget?
Nibble gård minskar sitt kväveläckage genom att vara en ekologisk kretsloppsgård med flerårig växtföljd och 90 procent självförsörjande på foder och gödsel. De har balans mellan djur och växtodling. På minst hälften av markerna används bottengrödor det vill säga vall eller mellangrödor som håller marken grön när själva huvudgrödan är skördad. De följer senaste kunskapen och de rekommendationer av rådgivare som finns när det gäller tidpunkt och spridningssätt av gödsel för att minimera näringsförluster.

 Det här är bara några exempel på vad de gör på Nibble gård – andra gårdar gör annat och ibland mer. Det jag gillar och som jag tror tillhör framtiden är frivilligheten som gör att den enskilda bonden får bestämma på sin egen gård samtidigt som extrabetalningen ger lite extra stimulans. /johan

1 tanke på “Världens coolaste inköpskriterier för spannmål?

  1. Pingback: Makten över maten – bonden | Saltå Kvarn-bloggen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s