Författararkiv: ununger

Saltå Kvarn är Sveriges mest hållbara varumärke!

Sustainable brand gruppbild beskuren

Styrelseordförande Anders Kumlander, kvarnchef Lisa Trolle, kvalitetschef Åsa Lindeblad, inköpschef Sara Herza, pressansvarig Jennifer Key, marknadschef Susanne Skånberg, VD Johan Ununger.

Igår utsågs Saltå Kvarn till Sveriges mest hållbara varumärke i konkurrens med många välkända varumärken som COOP, ICA, Lantmännen med flera. Det är självklart mycket glädjande, och alla vi som arbetar för Saltå Kvarn är väldigt stolta. Men att ett företag i Saltå Kvarns storlek toppar hållbarhetsrankingen före så många andra betydligt större varumärken som kommunicerar hållbarhetsprofil är egentligen anmärkningsvärt. Ännu mer anmärkningsvärt blir det när man vet att vi inte alls använder konventionell reklam för att kommunicera vårt arbete. Det är då särskilt glädjande att gemene man ändå har uppfattat vad vi gör. För visst tycker vi själva att vi gör mycket bra. Alla våra produkter är ekologiska, vi var först med att klimatkompensera en produkt, vi har infört ett unikt belöningssystem för de miljöåtgärder som våra bönder gör på sin gård och så vidare. Och det jag som VD tycker är viktigast är att hållbarhetsarbetet är kärnan i allt vi gör – det är inget som bedrivs vid sidan om affärsverksamheten. Det gör att vårt viktigaste nyckeltal för hållbarhet och CSR är försäljning. Ju mer vi säljer desto mindre kemikalier i vår mat, desto mindre läckage av näringsämnen som når Östersjön och desto bättre utbud av bra hälsosam mat i livsmedelsbutiken.
I en värld där det inte alltid är en fördel att vara liten är denna utmärkelse en ovärderlig uppmuntran. Uppenbarligen är det så att konsekvent och konkret handling belönas av konsumenterna.
Johan Ununger, VD
(I varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index tillfrågades ett riksrepresentativt urval av 9500 konsumenter. Bakom undersökningen står Sustainable Brand Insight.)

FB Vinnare 2015 hållbar

Louise König – du är vår hjälte!

Louise-König-hr
Louise König är hållbarhetschef på COOP. Ett viktigt och ansvarsfullt arbete med tanke på den centrala roll som COOP spelar för den ekologiska maten i Sverige. Det kanske kan verka som ett arbete där Louise ganska enkelt bör få gehör för sina idéer och förslag. Men jag anar att det inte alltid är så enkelt – Louise får kämpa hårt för att försvara hållbarhetsfrågans centrala plats i organisationen. Dessbättre har Louise en gedigen erfarenhet av att jobba med hållbarhet i komplexa sammanhang, exempelvis från IKEA. Där arbetade Louise bland annat med att reducera IKEA:s klimatbelastning.

Men det som mest talar för att Louise ska klara av att flytta fram positionerna för COOP:s hållbarhetsarbete är hon är ett energiknippe med en strålande kompetens. Vi önskar Louise stort lycka till i sitt arbete. Louise König, du är vår hjälte för att du med sådan fantastisk energi driver hållbarhetsarbetet i COOP och för att du därmed även driver på försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige. /johan

facebook hjältar-jubileum

Saltås hjältar
Saltå Kvarns präglas av olika människors passion och drivkraft. I samband med vårt 50-årsjubileum hyllar vi människor som är hjältar i våra ögon.
Följ oss och våra hjältar på www.saltakvarn.se/saltashjaltar

 

Inger Källander – du är vår hjälte!

inger_kallanderInger Källander har spelat en central del i det ekologiska jordbruket framväxt i Sverige. Exempelvis hölls ett av KRAV:s första möten i Ingers kök på gården Sörtorp i Sörmland år 1985. Hon blev sedan ordförande för intresseorganisationen Ekologiska lantbrukarna. Inger skrev också den första läroboken i ekologiskt jordbruk – detta trots att hon då arbetade som språklärare.

Inger har även arbetat med ekologiskt jordbruk i internationella sammanhang, alltifrån de svindlande och karga höjderna i Ladakh i norra Himalaya till den ymniga mångfalden i den Brasilianska atlantregnskogen. Jag har själv haft glädjen att sitta tillsammans med Inger i Framtidsjordens styrelse. Framtidsjorden är ett globalt nätverk som bland annat arbetar med ekologiskt jordbruk. På senare år har Inger varit sammanhållande kraft i Ekologiskt forum som nu avvecklas till förmån för nybildade Organic Sweden där Inger också sitter i styrelsen.

Med bokserien Osynliga mirakel har Inger förnyat sitt författarskap. Här tar hon med läsaren på en upptäcktsresa in i naturens innersta väsen, till ett myller av levande varelser, många osynliga för ögat.

Inger Källander, du är vår hjälte för att du oförtrutet under flera decennier varit en av det ekologiska jordbrukets främsta förkämpar. /Johan

facebook hjältar-jubileum

Saltås hjältar
Saltå Kvarns präglas av olika människors passion och drivkraft. I samband med vårt 50-årsjubileum hyllar vi människor som är hjältar i våra ögon.
Följ oss och våra hjältar på www.saltakvarn.se/saltashjaltar

Niklas Zennström – du är vår hjälte!

Veckans hjälte är Niklas Zennström, grundare av företaget Skype. Genom försäljningen av Skype lade Niklas grunden till en stor förmögenhet. Niklas är tillsammans med sin hustru grundare till den filantropiska verksamheten Zennström Philanthropies som bildades 2007. Utgångspunkten för stiftelsen är en insikt om att världen står inför mycket stora utmaningar och att de som har resurser har en skyldighet att agera. Zennström Philanthropies är aktivt inom flera områden, bland annat miljöområdet där arbetet för att rädda Östersjön har en central plats.

Niklas ZennströmDet är just genom hans engagemang för Östersjön som vi har träffat Niklas. Förra sommaren arrangerade hans stiftelse Race for the Baltic. Det var i grunden en cykeltur runt Östersjön som hade som mål att föra samman alla aktörer som drabbas av Östersjöns försämrade miljötillstånd. Tillsammans skapades en koalition bestående av miljöorganisationer, företag, berörda personer och beslutsfattare vilka alla är fast beslutna att se Östersjöns miljö återställd.

Race for the Baltic inriktade sig på behovet av att uppnå målen i Helcoms Baltic Sea Action Plan och EU:s havsmiljödirektiv och har följande krav:
– En ansvarsfull förvaltning av fiskbestånden i Östersjön
– Minskad övergödning för att få ett friskare hav
– Säkerställande av biologisk mångfald genom skydd av känsliga områden
Vi hade förmånen att delta i det rundabordsamtal som anordnades i Stockholm i samband med Race for the Baltic förra året. Och även om Niklas Zennström är en ganska lågmäld person så visade han ett passionerat engagemang för Östersjön – det gillar vi. Därför är Niklas vår hjälte!

facebook hjältar-jubileum

Saltås hjältar
Saltå Kvarn präglas av olika människors passion och drivkraft. I samband med vårt 50- årsjubileum hyllar vi människor som är hjältar i våra ögon.
Följ oss och våra hjältar på www.saltakvarn.se/saltashjaltar

 

Makten över maten – bonden

Idag vet vi ofta väldigt lite om maten vi äter. Hur den odlas och hur det påverkar miljö och näringsinnehåll, var maten kommer ifrån, hur livsmedelsprodukterna tillverkas, vad som egentligen ingår, vad som är naturligt eller syntetiskt, vilka kvalitetsprinciper som styr och så vidare. Även om det fläckvis finns ett stort intresse för matlagning och kvalitet, så har det under flera decennier skett en betydligt större avprogrammering av vår kunskap om mat, och därmed också vårt kvalitetsmedvetande kring mat. Vi inleder här en mini-bloggserie om hur vi på olika sätt förlorat makten över maten. Först ut är bonden – som på flera sätt förlorat makten över sitt lantbruk.
Skärmavbild 2014-04-28 kl. 08.12.32Under andra halvan av 1900-talet har jordbruket genomgått en långt driven specialisering och effektivisering. Vissa jordbruk har blivit högspecialiserade på enbart en typ av gröda – vilket också fört med sig ett ökat behov av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel – andra har specialiserat sig på ett slags djuruppfödning. Miljöeffekterna av detta är påtagliga och uppenbara. Men det har även drabbat bonden genom att göra arbetet mer ensidigt och ofta väldigt ensamt. Tidigare hade gården ett rikt socialt liv som idag har ersatts av mycket ensamarbete. Även gårdens kontakter med lokalsamhället var tidigare mycket omfattande men har nu ersatts av något som i många falla kan liknas vid isolering. Det finns dessbättre många undantag från denna utveckling.

I många U-länder har bönderna drabbats ännu hårdare av utvecklingen då de blivit beroende av insatsvaror, banker och uppköpare på ett sätt som skapat en nedåtgående ekonomisk utveckling för den enskilde bonden. Läs om ett positivt exempel på motsatsen här. För bönderna inom EU har bidragssystemet inneburit ett stort administrativt jobb med mycket regler och byråkrati. För de ekologiska bönderna tillkommer olika typer av regelsystem för att ekocertifiera gårdens produkter.

Det har blivit hög tid att vända på utvecklingen och befria bonden. Det är självklart ingen trivial ambition. Vi ser Saltås inköpskriterier för spannmål som ett viktigt steg i rätt riktning. Vi tillhandahåller en verktygslåda där bonden kan fritt välja att genomföra miljöåtgärder på den egna gården – utöver ekoreglerna som ligger som grund. Åtgärderna i verktygslådan är poängsatta och ju högre poäng gården uppnår ju mer får de betalt av oss. Det vi gillar och som är en viktig poäng är att åtgärderna är frivilliga och att bonden kan välja att göra sådant som passar den enskilda gården och som de själva är intresserade av. Läs mer här.

Nu på lördag den 3 maj deltar vi ett arrangemang som heter Så Framtiden. Där inbjuds allmänheten till Holges van der Woudes gård Yttereneby för att så havre. Syftet med Så Framtiden är att ge tillbaka odlingsinitiativet till bonden och konsumenten och det är en positiv aktion mot GMO. Läs mer här: 2014 Så framtiden
Skärmavbild 2014-04-28 kl. 08.20.40

 

Prins Charles – du är vår hjälte!

Denna veckas hjälte är ingen mindre den brittiske tronarvingen prinsen av Wales – Prins Charles. Att vi ser Prins Charles som vår hjälte kanske verkar lite konstigt men faktum är att han under lång tid varit en mycket varm förespråkare av ”organic farming”. Han ser ekologiskt jordbruk – utan kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel – som den bästa vägen mot ett hållbart jordbruk. Prinsens egen gård har drivits i enlighet med ekologiska principer under flera decennier. För det fick han tidigt stå ut med omfattande kritik och det var nog många som hoppades att han skulle misslyckas med sitt projekt. Men prinsen har varit mycket framgångsrik.

Charles

År 1992 startade han dessutom varumärket Duchy Originals. Den första produkten var en ekologisk havrekaka. Idag marknadsförs över 230 ekologiska produkter i 30 länder och havrekakan är fortfarande den största produkten. All vinst från företaget har delats ut till olika former av välgörande ändamål.

P2

Vi gillar förstås honom lite extra eftersom han valde att besöka Saltå Kvarn under sitt besök i Sverige i mars år 2012. Han visade sig vara väl insatt i det lilla ekoföretagets alla problem och utmaningar. Lite lustigt kändes det när han under den avslutande tepausen säger: – Nästa gång ni kommer till England kan ni väl komma över och hälsa på?

Några länkar:
Föredrag om ekologiskt jordbruk
Besöket vid Saltå
Duchy originals fyller 21 år

facebook hjältar-jubileum

Saltås hjältar
Saltå Kvarn präglas av olika människors passion och drivkraft. I samband med vårt 50- årsjubileum hyllar vi människor som är hjältar i våra ögon.
Följ oss och våra hjältar på www.saltakvarn.se/saltashjaltar

 

 

 

 

Emelie Hansson – du är vår hjälte!

Den ekologiska försäljningen växer så det knakar. ICA-butiker slutar sälja besprutade bananer, Lidl säljer endast ekologiska citroner och COOP satsar åter stort på eko. Det finns många olika skäl till denna glädjande utvecklingen.

Emelie

Emelie Hansson

En faktor som tveklöst haft stor betydelse är Naturskyddsföreningens kampanj #byttilleko som inleddes under förra året. Tydliga budskap både i traditionella annonser och i sociala media har gjort att kampanjen fått stort genomslag. Ett annat viktigt skäl till kampanjens framgång är Emelie Hanson. Emelie som är sakkunnig hos Naturskyddsföreningen har på många sätt varit kampanjens frontfigur och ingen kunde vara mer lämpad. För det är givet att en kampanj som vilar på så skarpa och tydliga värderingar också får utstå kritik samtidigt som den har fått mycket massmedialt utrymme. Då kommer Emelies stora kunskap och sakliga framtoning väl till pass. Hon har gjort ett flertal framträdande i riksmedia som helt säkert har bidragit till att öka budskapets trovärdighet och genomslag. Tack Emelie för att du så konkret har bidragit till att öka intresset för ekologiska livsmedel – du är vår hjälte.
Här några bra länkar till kampanjen #byttilleko:
– 8 sätt att döda myter
– 5 viktiga varor
– kul film om eko

facebook hjältar-jubileumSaltås hjältar
Saltå Kvarn präglas av olika människors passion och drivkraft. I samband med vårt 50- årsjubileum hyllar vi människor som är hjältar i våra ögon.
Följ oss och våra hjältar på www.saltakvarn.se/saltashjaltar

Mikael Robertsson – du är vår hjälte!

Micke Robertsson

Micke Robertsson

I många länder i Europa säljs ekologisk mat i första hand i hälsokostbutiker och liknande. Men i Sverige säljs nästan all ekomat i vanliga livsmedelsbutiker. Ett viktigt skäl till detta är att Konsum – numera COOP – var mycket tidiga med att satsa på ekologiska livsmedel. Det började komma motioner om giftfri mat från Konsums föreningsstämmor redan på 60-talet som en följd av Rachel Carsons bok ”Tyst vår”. Men det dröjde till 1984 innan något beslut togs om att säja det som då kallades för alternativodlade produkter. Det var en grupp kvinnor i Bromsten som i en motion krävde att Konsum skulle tillhandahålla giftfria produkter.  Konsum Stockholm blev därför på många sätt en viktig pionjär för den ekologiska utvecklingen.

En person som bättre än någon annan personifierar Konsums arbete med att utveckla det ekologiska sortimentet är Mikael Robertsson. Micke förstod tidigt att bygga relationer med ekologiska odlare och leverantörer i hela Sverige och senare även i hela världen.  Sedan förra året har Micke lämnat COOP och arbetar nu som egen konsult.  Micke Robertsson du är vår hjälte för vi vet att utan dig hade det ekologiska arbetet i dagligvaruhandeln inte nått lika långt som det har idag.  /johan

facebook hjältar-jubileum

Samtal med Findus VD Jari Latvanen

Hur hamnade hästen i Findus lasagne? Vad händer när man blir villebråd för hela världspressen? Hur gör man för återfå konsumenternas förtroende? Och sist men inte minst vem bär ansvaret för det som hände? Det var några av de frågor som jag ville har svar på i samtalet med Findus VD Jari Latvanen. Ett samtal som ägde rum i Salongen i vår butik på söder. Du kan se hela vårt samtal här:  

Hästen i lasagnen – ett samtal med Findus VD

I februari i år så exploderade nyheten att man hittat hästkött i lasagnen. Findus – som var de som hittade hästen först – blev omedelbart utsedda till syndabockar. Och deras varumärke blev i mångas ögon symbolen för fusk och annat elände som kan tänkas finnas i livsmedelsbranschen.

Skämtsamt om Findus i sociala media

Skämtsamt om Findus i sociala media

På tvärs mot denna mörka bild av Findus så fick Jari Latvanen som är VD för Findus ta emot livsmedelspriset i september under livsmedelsdagarna i Tylösand. Jag vet att det är fint pris av två skäl: Saltå Kvarn fick priset för ett par år sedan och dessutom har jag haft förmånen att vara prisutdelare de senaste åren eftersom jag är ordförande i Livsmedelsföreningen som delar ut priset.

Findus VD Jari Latvanen får ta emot livsmedelspriset i Tylösand

Findus VD Jari Latvanen får ta emot livsmedelspriset i Tylösand

Men hur är detta möjligt? Findus som i mångas ögon representerar fusket i livsmedelsbranschen får ta emot branschens finaste pris – och faktiskt på grund av samma händelse.
Hur kan man ha så olika perspektiv på samma händelse? Det är en fråga som Jari Latvanen och jag ska samtala om i Salongen i vår butik på söder den 18 november klockan 19.00.  Och vad händer när ett företag blir belägrat av världspressen under en tid? Hur kan man agera för att få tillbaka konsumenternas förtroende? Samtalet som sker inför en mindre publik med inbjudna gäster går att följa på nätet. Jari och jag börjar med att bjuda gästerna på lasagne. Vi har några platser över om du vill vara med. Hör av dig till mig per mejl i så fall. (johan.ununger@saltakvarn.se) . /johan, vd saltå kvarn